A szerv nyilvántartásai

A Budapesti Erdőgazdaság Zrt. által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke:

Az Infotv. 65.§ (3) bekezdése alapján nem bejelentés köteles nyilvántartások.

A Budapesti Erdőgazdaság Zrt. által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, másolatkészítés költsége:

A Budapesti Erdőgazdaság Zrt. alaptevékenysége keretében nem gyűjt adatokat.

A közérdekű adatok, közérdekű adat megismerésére irányuló kérelem alapján kerülnek a kérelmezőhöz megküldésre. A közérdekből nyilvános adatok az Erdőgazdaság honlapján elérhetőek.

Az adatok elektronikus igénylés és elektronikus kiadás esetén térítésmentesek.

 

magyar