Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

A Budapesti Erdőgazdaság Zrt. az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (GDPR) 12. cikkében meghatározott átlátható tájékoztatáshoz való jog megvalósulása érdekében az alábbi linken teszi elérhetővé az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján elkészített Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatát.

magyar