Haszonbérleti pályázati felhívás

A Budapesti Erdőgazdaság Zrt., mint pályázatot Kiíró – (1033 Budapest Hévízi út 4/a) 2019. szeptember 01. napjától 2025. augusztus 31. napjáig tartó határozott időtartamra haszonbérbe kívánja adni a magyar állam tulajdonában és a HM (1055 Budapest, Balaton u. 7–11.) vagyonkezelésében lévő, a mellékletként csatolt pályázati felhívásban megjelölt ingatlanokat legeltetés/kaszálás művelés céljából.